Szakmaspecifikus weboldal készítés ajándék Instant Marketing Stratégiával.

Tudja meg mi a különbség egy átlagos weboldal és az Ön jövendőbeli weboldala között!

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

1. Irányadó jogszabályok

a.) Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény (1992. évi LXIII.)

b.) Az egyének védelméről szóló törvény, személyes adatok gépi feldolgozása során (1998. évi VI.)

c.) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről rendelkező törvény (2001. évi CVIII.)

d.) Az elektronikus hírközlésről szóló törvény (2003. évi C.)

2. Technikai biztonsági irányelvek

Az weboldal.me üzemeltetője és a felhasználó nyílt hálózaton (Internet) keresztül kerülnek kapcsolatba. A weboldal.me üzemeltetője mindent megesz annak érdekében, hogy a kapcsolatfelvétel technikai feltételei az adott szolgáltatásban elérhető, valamint az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint, megfeleljen a legmagasabb biztonsági feltételeknek.

3. Az adatkezelő neve

Kreatív Informatika Kft.
Cégjegyzék száma: 01-09-998475 (vezetve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által)
Adószáma: 22699701-2-42

4. Az adatkezelő címe

1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.

5. Az adatkezelő elérhetősége

info@kreativinformatika.hu

6. Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, a szükséges információk birtokában történő tudatos, határozott és kifejezett hozzájárulása alapján történik.

7. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az weboldal.me felhasználói által megadott, a következő pontban részletezett adatok megszerzéséhez és e szabályzatban foglaltak szerinti felhasználásához adott önkéntes hozzájárulás.

8. A kezelt adatok köre

A kezelt adatok egyik csoportjába a felhasználók által tudatosan megadott, a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatok tartoznak. A kezelt adatok másik csoportját azok a technikai úton, a weboldal működtetése során szükségképpen keletkező információk alkotják, melyeket a számítógép automatikusan rögzít. Ezeket az adatokat a weboldal.me kizárólag statisztikai célokra használja fel.


9. Az adatkezelés célja

A felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználókkal történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

10. Az adatkezelés időtartama

A felhasználók által megadott adatok esetében a szükséges kapcsolattartás ideje alatt történik az adatkezelés. Az adatkezelés időtartama mindaddig fennáll, míg a felhasználó igénybe veszi a weboldal.me szolgáltatásait, illetve a felhasználó adatainak törlésére igényt nyújt be az info@krativinformatika.hu címen elektronikus levél formájában.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználók esetleges jogsérelem esetén jogaikat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesíthetik.